Projecten

Innovative Minds werkt op dit moment aan verschillende projecten:


Structurering en uniformering diplomaeisen CWO

Het uitwerken van grote verzameling van nieuw ontwikkelde diplomaeisen tot een overzichtelijk gestructureerd en op elkaar afgestemd diplomasysteem. Hiervoor zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de volgende doelstellingen:
Het te ontwikkelen diplomasysteem zal:

• Recht doen aan het reeds aangeleverde materiaal.
• Moeten bestaan uit verschillende niveaus (0, I, II, III, IV).
• Moeten bestaan uit praktijkeisen, theorie eisen en aanvullende module eisen.
• Uitgewerkt worden voor de disciplines, Kb, Zb, Cat, Ws, Jz1, Jz2, Jkb, Jcat.
• Per discipline een gestructureerde en methodisch opbouw hebben.
• Per niveau en over alle disciplines zoveel mogelijk uniforme diploma omschrijvingen hebben.
• Per discipline per onderdeel op de verschillende niveaus vergelijkbare omschrijvingen hanteren.
• Over alle disciplines gelijkvormige vorm en structuur hebben.
• Over alle niveaus gelijkvormige en inhoudelijk gelijkgestelde diplomazwaarte kennen.
• De overstap van discipline zo goed mogelijk faciliteren.
• Een logische aansluiting tussen volwassen en jeugd eisen hebben.


Het uitwerken van een PR en marketing plan en op basis daarvan:

 • Upgraden uitstraling en exposure fysiek
  • Logo en huisstijl ontwikkeling
  • Look and feel van de organisatie
 • Upgraden uitstraling Online
  • Website vernieuwing
 • Upgraden uitstraling digitaal
  • Gebruik moderne content op Ledschermen
 • Verbeteren processen
  • Versimpelen en stroomlijnen
 • Vernieuwde marktbenadering
  • Actieve benadering van de markt met innovatieve proposities

Het vormgeven en ontwikkelen van een nieuwe huisstijl en online uitstraling. Het verzorgen van de sociale media, uitwerken Marketing tools en het realiseren van een medewerkers platform met bedrijfsinstructie, informatie bulletin en nieuwsbrieven. Tevens ondersteuning in uitwerken aanbestedingen en realiseren ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en MVO. Functioneert als sparringpartner van de directie.


Het uitwerken en vorm geven van een kennisplatform ten behoeve van Watersport opleidingen. Belangrijke taak is het visualiseren van het eindresultaat en alle stakeholders informeren en enthousiasmeren van het nut en de noodzaak van het bundelen van alle bestaande leermiddelen in een overkoepelende leeromgeving die ontsloten zal worden voor consument, kader, opleiders en overkoepelende organisaties.


Het up to date houden van de online leeromgeving en tevens functionerend als helpdesk specifiek voor het Vaarbewijs Academy platform, bestaande uit een boek, online leeromgeving en examenvragen databank.