Hoe kan techniek bijdragen in educatie en kennis-management?

Wij bieden heldere inzichten in hoe techniek kan bijdragen in educatie en kennismanagement. Hierbij ontwikkelt Innovative Minds markt, voor bedrijven met slimme technologische oplossingen en voorzien wij opleidingsinstituten en HRM afdelingen van helder advies, hoe technische oplossingen te gebruiken in de huidige bedrijfsvoering, op een manier die kwaliteit en effectiviteit verhoogt en ondertussen niet duurder of vaak zelfs winstgevender kan zijn. Uitgangspunt in het advies is altijd het werken vanuit een duidelijke doelstelling met een vooraf heldere visie met wat men wil bereiken.

Welke techniek op welk moment?

De wild-west markt op het gebied van moderne technologische oplossingen om een hoger leer rendement te behalen of om kennis te borgen maakt het steeds moeilijker wegwijs te worden in welke oplossingen daadwerkelijk doelmatig zijn en op welk moment welke oplossing wenselijk is. Innovative Minds helpt bij de ontwikkeling van een opleidingsvisie en zoekt op basis daarvan voor opdrachtgevers de meest ideale match tussen behoefte en technische oplossing.

Laatste tweet: