Innovative Minds houdt zich bezig met verschillende projecten en adviestrajecten. Enkele voorbeelden:

Opleidingsinstituten

Innovative Minds adviseert enkele opleidingsinstituten over het verbeteren van bestaande opleidingstrajecten. Hierbij zijn met name de ontsluiting van leermiddelen, het creëren van een elektronische leeromgeving, het toepassen van blended learning en de daarvoor noodzakelijke courseware, onderdeel van het adviestraject.

Uitgeverij

Innovative Minds adviseert en ontwikkelt samen met een uitgeverij markt op het gebied van E-reading. Innovative Minds adviseert over de behoefte en wensen van opleidingsinstituten met betrekking tot elektronisch studiemateriaal. Daarnaast wordt actief gewerkt aan het uitbreiden van de markt door de hiervoor noodzakelijke content delivery services met drm beveiliging onder de aandacht te brengen van potentiële gebruikers.

Producent technologische oplossing

Innovative Minds werkt samen met een bedrijf om de kennis op het gebied van Multi-touch en Multi-user verder te verspreiden en om in samenwerking met andere bedrijven te werken aan slimme toepassingen voor bestaande problemen. Voorbeelden zijn een brainstorm over toepassing van technische hulpmiddelen om medicijnveiligheid te vergroten, uitwerking van serious games met toepassing van Multi-touch en simulatie. Daarnaast wordt gewerkt aan virtuele oplossingen voor vaardigheidstrainingen.

Software leveranciers

Innovative Minds werkt samen met een software leverancier van cursisten registratiesoftware en elektronische leeromgevingen en software om competenties en de ontwikkeling daarvan binnen bedrijven vast te leggen. Hierbij adviseert Innovative Minds over marktbehoefte en brengt het bestaan van de software onder de aandacht bij potentiële gebruikers.

Laatste tweet: